مبارزه

chess

Advertisements

Jean-Claude Coutausse

این عکس بخشی از یک پروژه مستند است که در ژوئیه سال 1993 توسط Jean-Claude Coutausse انجام شده است. دو سرباز پاکستانی عضو نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در حال راهنمایی کودکان سومالیایی به سمت خارج یک مکان آسیب دیده از جنگ هستند. به نظرم عکس فوق‌العاده‌ای است. نه از بابت انتقال پیام که شاید همان آسیب‌های ناشی از جنگ است بلکه به این دلیل که احساس می‌کنی همه چیز از تک تک کودکان گرفته تا دو سرباز و حتی سوراخ وسط دیوار کارکتر دارند. راجع به عکس می‌شود چند ساعتی حرف زد.